dot
dot
หมวดหมู่สินค้าหรือบริการของเว็บไซต์
dot
bulletเทอร์โมคัปเปิล Thermocouple อาร์ทีดี RTD Pt100
bulletฮีตเตอร์ , HEATER
bulletฮีตเตอร์รัดท่อ
bulletฮีตเตอร์ต้มน้ำ ฮีตเตอร์จุ่ม IMMERSION HEATER
bulletRTD,PT100
bulletPT100
bulletPT1000
bulletสายเทอร์โมคัปเปิล
bulletTemperature Controller
bulletThermocouple Head Explosion Proof,XDA
bulletThermocouple Head Explosion Proof,XDS
bulletTEMPERATURE CONTROLLER
bulletINOR-Transmitter Thermocouple and RTD,PT100
bulletเทอร์โมคัปเปิล แบบหัวเกลียว M6 และ 1/2
bulletเทอร์โมคัปเปิล แบบหางปลากลม 5,6,7,8...mm
bulletเทอร์โมคัปเปิลมาตรฐาน ออกสาย
bulletเทอร์โมคัปเปิลมาตรฐาน ออกสาย+สปริง
bulletเทอร์โมคัปเปิลพร้อมเกลียวมาตรฐาน 2,3,4,6,8 หุน
bulletเทอร์โมคัปเปิลแบบเขี้ยวล็อค 1
bulletเทอร์โมคัปเปิลแบบเขี้ยวล็อค 2
bulletเทอร์โมคัปเปิลแบบหัวกะโหลกมาตรฐาน
bulletเทอร์โมคัปเปิลแบบหัวกะโหลกพร้อมเกลียวมาตรฐาน
bulletเทอร์โมคัปเปิลใช้อุณหภูมิ0-100องศา
bulletเทอร์โมคัปเปิลใช้อุณหภูมิ0-200องศา
bulletเทอร์โมคัปเปิลใช้อุณหภูมิ0-300องศา
bulletเทอร์โมคัปเปิลใช้อุณหภูมิ0-400องศา
bulletเทอร์โมคัปเปิลใช้อุณหภูมิ0-500องศา
bulletเทอร์โมคัปเปิลใช้อุณหภูมิ0-1000องศา
bulletเทอร์โมคัปเปิลใช้อุณหภูมิ0-1200องศา
bulletเทอร์โมคัปเปิล type K
bulletเทอร์โมคัปเปิล type J
bulletเทอร์โมคัปเปิล type T
bulletเทอร์โมคัปเปิล type E
bulletเทอร์โมคัปเปิล type B
bulletเทอร์โมคัปเปิล type R
bulletเทอร์โมคัปเปิล type S
bulletเทอร์โมคัปเปิล type N
bulletทฤษฎีเทอร์โมคัปเปิล จาก wiki
bulletThermocouple Type K
bulletThermocouple Type J
bulletThermocouple Type T
bulletThermocouple Type E
bulletThermocouple Type B
bulletThermocouple Type R
bulletThermocouple Type S
bulletThermocouple Type N
bulletPT100 Diameter1.5mm
bulletPT100 Diameter3mm
bulletPT100 Diameter3.2mm
bulletPT100 Diameter4mm
bulletPT100 Diameter5mm
bulletPT100 Diameter 6mm
bulletPT100 Diameter6.3mm
bulletPT100 Diameter 7mm
bulletPT100 Diameter 8mm
bulletPT100 Diameter9.5mm
bulletPT100 Diameter 10mm
bulletPT100 Diameter 10.2mm
bulletPT100 Diameter 12.7mm
bulletPT100 Diameter 15.8mm
bulletPT100 Diameter 17.5mm
bulletPT100 Diameter 19mm
bulletPT100 Diameter 22mm
bulletPT100 Diameter 25.4mm
bulletPT100 wire PVC
bulletPT100 wire TEFLON
bulletPT100 wire Silicone
bulletPT100 wire 1m
bulletPT100 wire 2m
bulletPT100 wire 3m
bulletPT100 wire 4m
bulletPT100 wire 5m
bulletPT100 wire 6m
bulletPT100 wire 7m
bulletPT100 wire 8m
bulletPT100 wire 9m
bulletPT100 wire 10m
bulletOther PT100
bullet3 Wire RTD Sensor
bullet4 Wire RTD
bulletTW-50
bulletTHERMOCOUPLE HEAD
bulletTHERMOMETER
bulletRM1006C
dot
ฮีตเตอร์ , HEATER
dot
bulletฮีตเตอร์แท่ง
bulletฮีตเตอร์ครีบ
bulletฮีตเตอร์แผ่น
bulletฮีตเตอร์บ้อบบิน
bulletฮีตเตอร์อินฟราเรด
bulletอินฟราเรด ฮีตเตอร์
bulletHEATER INFRARED
bulletINFRARED HEATER
bulletปลอกสายทนความร้อน
bulletOMEGA Thermocouple


THERMOCOUPLE
ฮีตเตอร์ อุตสาหกรรม เทอร์โมคัปเปิล


บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิ Thermocouple RTD Pt100 (Temperature Calibration)

สอบเทียบ THERMOCOUPLE,RTD,PT100,เทอร์่โมคัปเปิล,อาร์ทีดี

บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิ  Thermocouple RTD Pt100   (Temperature Calibration) 

บริษัท ไออีเอส อิเล็คทริค จำกัด ได้เปิดให้มีบริการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางด้านอุณหภูมิ เพื่อรองรับสินค้าและบริการที่ทางบริษัทได้ผลิตและจำหน่าย และเพื่อยืนยันถึงความถูกต้องเที่ยงตรงแม่นยำของการผลิต ทางบริษัทได้เลือกเครื่องมือที่มีความถูกต้องเที่ยงตรงและแม่นยำสูง จากแบรนด์ชั้นนำของโลกและสามารถสอบกลับได้ถึง มาตรฐานนานาชาติ (Traceability) เช่น NIST เป็นต้ัน

วิธีการสอบเทียบ (Calibration Method)

    วิศวกร สอบเทียบดำเนินการสอบเทียบเครื่องมือวัดตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในเอกสารวิธี การสอบเทียบที่อ้างอิงจากมาตรฐานสากล เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง แม่นยำมากที่สุด

เครื่องมือมาตรฐาน (Standard Equipment)

    เพื่อ ให้เครื่องมือวัดของลูกค้าได้รับการสอบเทียบด้วยผลลัพธ์ พร้อมทั้งค่าความไม่แน่นอนในการวัดที่ถูกต้องแม่นยำ บริษัทฯ จึงได้นำเข้าเครื่องมือ
    มาตรฐานที่มีค่าความถูกต้องสูงและได้รับการสอบเทียบโดยอ้างอิงมาตรฐานนานาชาติ (Traceability)  NIST มาใช้ในการให้บริการลูกค้า

สภาพแวดล้อมควบคุม (Controlled Environment)


    ห้อง ปฏิบัติการของบริษัท ไออีเอส อิเล็คทริค จำกัด ได้ถูกควบคุมสภาพแวดล้อมในด้านอุณหภูมิและความชื้นให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อให้ได้ค่าความไม่แน่นอนในการวัดที่มีขนาดเล็ก ซึ่งจะส่งผลไปถึงเครื่องมือของท่านให้คงอยู่ภายในเกณฑ์การยอมรับที่ท่าน กำหนดไว้

บุคลากร ( Employees)

    วิศวกร สอบเทียบของบริษัทฯ    ทุกท่านได้ผ่านการฝึกอบรมทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติจากสถาบันหลักในประเทศ อีกทั้งยังได้รับการฝึกอบรมอย่าง ใกล้ชิดและต่อเนื่องจากบรรดาผู้ฝึกสอนผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะใน แต่ละประเภทเครื่องมือ

การบริการ (Services)

    เพื่อ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการสอบเทียบ หากลูกค้าจะให้สอบเทียบสินค้าที่มีอยู่แล้ว ทางบริษัทจะมีรถรับส่งโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย  และจะดำเนินการปฏิบัติสอบเทียบให้แล้วเสร็จภายใน 5-7 วันทำการ ด้วยอัตราค่าบริการที่เหมาะสม อีกทั้งยังมีส่่วนลดพิเศษสำหรับลูกค้าที่มีการสั่งสินค้าจากบริษัทแล้วให้ ทางบริษัทปฏิการสอบเทียบ


ใบรับรองผลการสอบเทียบ (Certificate)


    ใบ รับรองผลการสอบเทียบจะครอบคลุมข้อมูลที่สำคัญๆ เพื่อให้ท่านสามารถนำไปใช้ในงานที่เกี่ยวข้องได้ตามความต้องการ และใบรับรองผลการสอบเทียบทุกฉบับจะได้รับการตรวจสอบความถูกต้องก่อนถึงมือ ท่านทุกครั้ง

บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิ    (Temperature Calibration)

บริษัท ไออีเอส อิเล็คทริค จำกัด ได้เปิดให้มีบริการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางด้านอุณหภูมิ เพื่อรองรับสินค้าและบริการที่ทางบริษัทได้ผลิตและจำหน่าย และเพื่อยืนยันถึงความถูกต้องเที่ยงตรงแม่นยำของการผลิต ทางบริษัทได้เลือกเครื่องมือที่มีความถูกต้องเที่ยงตรงและแม่นยำสูง จากแบรนด์ชั้นนำของโลกและสามารถสอบกลับได้ถึง มาตรฐานนานาชาติ (Traceability) เช่น NIST เป็นต้ัน

 ขอบข่ายการให้บริการ

 

ลำดับที่
เครื่องมือ
พิสัย
วิธีสอบเทียบ
 
1
Digital Thermometer with Probe
-30 °C to 650 °C
Comparison with Standard  Thermometer
 
2
Dial Thermometer
-30 °C to 650 °C
Comparison with Standard Thermometer
 
3
Temperature Gauge
-30 °C to 250 °C
Comparison with Standard Thermometer
 
4

Thermocouple (Type E, T, K, J, N)

-30 °C to 650 °C
ASTM E230 - 2006
 
5
Temperature Transmitter with Probe
-30 °C to 450 °C
Comparison with Standard Thermometer
 
6 Temperature Display, Recorder, Controller, (Thermocouple)(RTD)             -30 °C to 1200 °C        Comparison with Standard                      Thermometer  
7
Resistance Temperature Detector (RTD) PT100 : 2, 3, 4 wires
-30 °C to 650 °C
ASTM E1137 - 2000,
ISO/IEC 751
 

 link from ies-thailand.com
ผลิต เทอร์โมคัปเปิล อาร์ทีดี Thermocouple and RTD PT100 ทุกแบบ

Thermocouple and RTD PT100 เทอร์โมคัปเปิล อาร์ทีดี article
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 2 article
Temperature Controller ,เครื่องควบคุมอุณหภูมิ article
ชนิดของ PT100 อาร์ทีดี (Type of RTD)Copyright © 2010 All Rights Reserved.
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 0135549007974 IES ELECTRIC CO.,LTD.